Kasutamistingimused

Kehtivad alates 01.03.2010
versioon 2010.01 

 1. Kasutatavad mõisted.
  1. Veebileht- Andmebaas, mis on kättesaadav internetilehel www.koerteregister.ee / www.worlddogsregister.com  
  2. Haldaja- Veebilehe haldaja ja tegija on Worlddogs OÜ
  3. Kasutaja-Veebilehte kasutav isik
  4. Teenused-Veebilehe kaudu pakutavad teenused haldaja poolt
 2. Üldtingimused
  1. Kodulehe külastamise või kasutamisega nõustub kasutaja käesolevate kasutamistingimustega.
  2. Registreeritud Kasutaja staatus kehtib tähtajatult.
 3. Kasutaja õigused ja kohustused
  1. Kasutaja on kohustatud esitama enda kohta tõesed andmed;
  2. Kasutaja peab tagama, et parool ja salasõna ei satuks kolmandate isikute valdusesse, kellel puuduvad Kasutaja volitused parooli ja salasõna kasutamiseks.
  3. Selleks, et Veebilehel registreerida, peab olema vähemalt 16 aastane.
  4. Kasutaja nõustub, et kui Veebilehe www.koerteregister.ee poole pöördutakse kadunud koera omaniku leidmise eesmärgil, siis avaldatakse Kasutaja täielik nimi, telefoninumbrid, riik, koera registreerimisnumber, tõug ja välimuse lühikirjeldus.
 4. Haldaja õigused ja kohustused
  1. Haldajal on õigus vastavalt Veebilehe ja Teenuste arengule ühepoolselt muuta kasutustingimusi ja hinnakirju. Kasutustingimuste ja Teenuste hinnakirjade muutustest teavitab Haldaja Kasutajaid eelnevalt Veebilehe vahendusel.
  2. Haldajal on õigus piirata või tühistada Kasutaja kasutusõigusi, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.
  3. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebilehele sisestatud andmeid ja tekste ning muuta või eemaldada ebatäpsed andmed, mis võivad eksitada ja ei vasta heale tavale.
  4. Haldaja on kohustatud hoidma Kasutajale antud kasutajanime ja parooli saladuses ning Haldaja ei edasta nimetatud kasutajanime ja parooli kolmandatele isikutele.
  5. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kasutaja kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel. Kasutaja poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Haldaja üksnes Kasutajale viimase poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning seoses nende teenustega. Haldaja lisab Kasutaja kontaktandmed otsepostitusnimekirjadesse ainult Kasutaja nõusolekul.
 5. Logifailid
  1. Veebilehte külastades salvestatakse automaatselt Kasutaja arvuti IP aadress, veebilehitseja tüüp ning info lehel veedetud aja kohta. Me kasutame seda informatsiooni ainult Veebilehe toimivuse ja kasutusmugavuse parandamiseks.
  2. Logifailid ei ole liidetud personaalselt identifitseeritava informatisooniga.
 6. Küpsised (Cookies)
  1. Cookie'd on informatsiooni osad, mille veebilehekülg kannab kasutaja kõvakettale salvestamise ja säilitamise eesmärgil. Cookie'd teevad teile veebis liikumise lihtsamaks, salvestades teie eelistused, kui jälle satute meie lehele.
  2. Me ei salvesta kunagi paroole või krediitkaardi andmeid cookie'desse. Cookie'de kasutamine on tööstuslik standard - te võite neid leida pea kõikidelt peamistelt lehekülgedelt.
 7. Muutustest teavitamine
  1. Haldaja jätab omale õiguse igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta kasutustingimusi uuendada või muuta. Selle veebilehe kasutamine teie poolt, mis järgneb sellisele muutmisele, annab teie nõusoleku järgida ja olla seotud muudetud kasutustingimustega. Sel põhjusel, soovitame teil need kasutustingimused üle vaadata iga kord, kui seda lehekülge kasutate.
 8. Autoriõigused
  1. Veebileht ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale.
  2. Haldajale kuuluvad ühtlasi autoriõigused Haldaja poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.
  3. Haldajal on õigus teostada kõiki autoriõigusi kogu maailmas.
 9. Kohaldatav seadus
  1. Käesolevad Kasutamistingimused on kokkulepe Kasutaja ja Haldaja vahel Veebilehe ja selle rakenduste kasutuskorra kohta ja need asendavad endaga kõik eelnevad kokkulepped Kasutaja ja Haldaja vahel.
  2. Käesolevat kokkulepet reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega.
  3. Kokkuleppega reguleerimata jäänud küsimused kuuluvad lahendamisele vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega.
  4. Kui ühel või teisel põhjusel üks või mitu käesolevate Kasutustingimuste normi osutuvad kehtetuks või juriidilist jõudu mitteomavaks, ei mõjuta see ülejäänud normide kehtivust või rakendatavust.
 10. Force Majeure
  1. Haldaja ei ole vastutav kontrollimatutest asjaoludest tingitud kahjude eest. Vääramatuks jõuks (force majeure) loetakse poolte tahtest sõltumatuid, ettenägematuid ning antud tingimustes vältimatuid asjaolusid, mis osaliselt või täielikult takistavad kohustuste täitmist.